Helpdesk & FAQ

Het S-peil

Wat is het vereiste S-peil voor een BEN-woning met bouwaanvraag in 2018?


Voor alle bouwaanvragen voor nieuwbouw of herbouw van een woning vanaf 1 januari 2018 is een maximaal S-peil van 31 van toepassing. In 2021 wordt de eis voor het S-peil aangescherpt tot maximaal S28. Wil dit dan zeggen dat een BEN-woning aan S28 of S31 moet voldoen?

 

Het BEN-niveau wordt steeds afgetoetst aan enkel het E-peil dat in 2021 van toepassing is, gecombineerd met de eisen van toepassing voor het jaar waarin de bouwaanvraag wordt ingediend.

 

Voorbeeld: voor een nieuwbouw woning wordt de omgevingsvergunning in januari 2018 aangevraagd. De bouwheer wenst een BEN-woning. De woning moet voldoen aan volgende eisen:

  • Maximaal E-peil van 30 (eis 2021)
  • Maximaal S-peil van 31 (eis 2018)
  • Maximale U-waardes (eis 2018)
  • Minimale ventilatievoorzieningen (eis 2018)
  • Beperken oververhittingsrisico (6500 Kh, eis 2018)
  • Minimaal aandeel hernieuwbare energie (15 kWh/m².j, eis 2018)

 

Een nieuwbouw woning in 2021 zal pas voldoen aan de EPB-eisen (= BEN-eisen) als de woning een S28 behaalt.

 

arch. Saskia Gabriël - adviseur energieconsulentenproject


8 december 2017 

faq