Tools

EPB-wijzer

Moeilijk om de bomen nog door het bos te zien? Deze tool vat de wettelijke epb-eisen per jaartal samen voor élke mogelijke aard der werken sinds de start in 2006. Ook m.b.t. de toekomstige eisen in 2020, 2021 en de langetermijndoelstellingen in 2050 licht de wijzer al een tip van de sluier.

Rekenbladen VEA

Sommige berekeningen zijn niet geïntegreerd in de EPB-software Vlaanderen. Daarom werden enkele externe rekenbladen door VEA ontwikkeld, waarin u gedetailleerde berekeningen kunt maken.

Hulpmiddel voor het ontwerpen van ventilatiesystemen in individuele woningen

Het WTCB stelt gratis een hulpmiddel beschikbaar voor het ontwerpen en realiseren van ventilatiesystemen in individuele woningen.

Energieambities bepalen volgens woningtypologie

Deze tool is gebaseerd op een onderzoeksproject van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Deze studie liep van 2009 tot 2012 en beschrijft de Belgische woningentypologie in het kader van het Europese onderzoeksproject TABULA.

EPB-rekentool

Door de steeds strenger wordende E-peileisen, moet u in ontwerpfase al een inschatting kunnen maken van de energieprestatie. De EPB-software is niet ontwikkeld om zo'n vlugge berekening te maken. Met deze rekenmodule kan u de energieprestatie van uw ontwerp snel inschatten en gemakkelijk bijsturen tijdens het ontwerp.

Bereken het EPB-verplichte ventilatiedebiet

Bereken zelf de minimumlengte van de ventilatieroosters en de minimum verplichte ventilatiedebieten.

Dimensioneer verwarmingsvermogen woning

Bereken zelf het vermogen (kW) van de verwarmingsketel.

Bereken de U-waarde van uw raamgeheel in 10 seconden

De isolatiewaarde van een raamgeheel wordt niet enkel bepaald door het glas. Ook het raamkader en de afstandshouders hebben een belangrijke invloed. De tool helpt u om deze U-waarde in te schatten.

Bereken de hernieuwbare energie voor uw project

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden moet een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Aan de hand van een eenvoudige rekenmodule kan men een systeem kiezen en kijken waar uw residentieel project aan moet voldoen.

Woordenboek

Een overzicht van veel gebruikte termen met bijhorende uitleg