VEA & EPB-software

Wie is VEA?

3 oktober 2017

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie en het bijdragen tot beleidsuitvoering en -ondersteuning.

In het kader van de realisatie van zijn missie en visie voert het agentschap volgende beleidsuitvoerende taken uit:

  • het bevorderen van het rationeel energiegebruik en het beheer van de daartoe bestemde middelen en fondsen;
  • het bevorderen van de milieuvriendelijke energieproductie en het beheer van de daartoe bestemde middelen en fondsen;
  • het voeren van sensibiliserings- en communicatieacties inzake milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik;
  • het uitvoering geven aan de regelgeving in verband met beheer en uitbouw van de distributienetten van elektriciteit, gas en warmte;
  • het uitvoeren, of laten uitvoeren, van analyses ter ondersteuning van de beleidsuitvoering;
  • het verwerken van de uit de beleidsuitvoering verworven informatie met het oog op het toeleveren aan het departement van beleidsgerichte input;
  • het bijdragen tot de uitvoering van het Vlaams klimaatbeleidsplan;

 

alle andere beleidsuitvoerende taken betreffende het energiebeleid die bij decreet of door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Energieagentschap worden toevertrouwd.
 

U vindt het Vlaams Energieagentschap op volgend adres:

Graaf-de-Ferraris-gebouw
Koning Albert-II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
 

Wie vragen heeft over energie kan gratis bellen naar het nummer 1700, elke werkdag van 9-19u

of mailen naar energie@vlaanderen.be