VEA & EPB-software

Wat zijn geldige stavingsstukken?

3 oktober 2017

Soms is één stavingsstuk voldoende, in vele gevallen is echter een combinatie van verschillende documenten nodig om te komen tot een sluitend dossier.

Verklaringen van architecten, bouwheren of aannemers zijn geen geldige stavingsstukken.

De vaststellingen van een controleur van het VEA staan altijd boven de geleverde stavingsstukken.

 

 

Voorbeelden van geldige stavingsstukken?

 

  • Facturen met vermelding van adresgegevens of een verwijzing naar goedgekeurde ondertekende offertes met duidelijke coördinaten (adresgegevens of kadastraal nummer)
  • Vaststellingen ter plaatse en dus ook de bijhorende detailfoto’s van producten en gegevens van technieken (Bij controle vraagt VEA ook overzichtfoto’s zodat het duidelijk is over welk product het gaat en waar het werd toegepast in het project)
  • Uitvoeringsplannen
  • Technische documentatie
  • Specifieke productinformatie van websites en e-mails (+ controle of informatie voldoet aan vereisten die opgelegd worden aan de invoerwaarden voor de EPB-berekeningsmethode)
  • Gegevens van de EPBD-databank
  • Bepaalde rekennota’s aangeleverd door installateurs, studiebureau’s , leveranciers, …
  • Lastenboeken op voorwaarde dat deze deel uitmaken van algemene aannemingscontracten
  • ……

 

Deze stavingsstukken moeten door de verslaggever gedurende vijf jaar bijgehouden worden. De aangifteplichtige houdt dezelfde documenten tien jaar bij.

 

De verslaggever krijgt de verantwoordelijkheid voor het samenstellen van een technisch EPB-dossier. Dit EPB-dossier moet alle relevante documenten uit het bouwproces omvatten: namelijk alle elementen die toelaten de verschillende stappen van de EPB-procedure en de opvolging van de EPB-eisen tijdens het bouwtraject te ondersteunen: