Bouwstrategiën

Toepassingen van een ingrijpende energetische renovatie

9 oktober 2017

Een vrijstaande woning wordt volledig gerenoveerd. Voor deze woning wordt de bouwaanvraag ingediend na 1 januari 2015.
De woning bestaat uit een hoofdgebouw met zadeldak. Achteraan werd de woning in het verleden verschillende keren uitgebreid met verschillende bijgebouwen.
De bijgebouwen zijn in zeer slechte staat en worden gesloopt. Zo komt er ook ruimte vrij voor een nieuwe aanbouw die zal aansluiten op het beschermd volume van de woning.

figuur : situatie bestaande toestand

figuur : ontwerp

Enkele cijfers :

BESCHERMD VOLUME

bestaande voorbouw          372

herbouw                              138

totaal                                   510

 

 

VERLIESOPPERVLAKTE

                           grenst aan                bestaand         nieuw            totaal

daken                           buiten                 69,6                  31,8              101,4            36%

muren + schrijnwerk   buiten               125,5                  56,6             182,1             64%

                                      som                  195,1                 88,4              283,5           100%

 

                                                                              69%                    31%             100%

vloeren                     volle grond                        55                       31,3              86,3

 

                                                                                         ALGEMEEN TOTAAL

                                                                                                              370,8

 

 

Het bestaand gedeelte van de woning heeft na renovatie een beschermd volume van 372 m3

De nieuwe herbouw heeft een beschermd volume van 138 m3.

Renovatie buitenschil: meer dan 75% van de scheidingsconstructies die grenzen aan buiten worden geïsoleerd

De volledige gebouwschil wordt gerenoveerd.  Het totaal verliesoppervlak na renovatie bedraagt 370 m2.

Hiervan is 86 m2 vloer op volle grond.  De vloeren worden wel gerenoveerd maar tellen niet mee voor de berekening van het aandeel van de buitenschil dat in aanmerking komt voor de definitie IER.

Buitengevels, daken en schrijnwerk tellen wel mee.

 

De totale oppervlakte van gevels; daken en buitenschrijnwerk bedraagt 283 m2.  69% van het het aandeel van de daken, muren en schrijnwerk omsluit de bestaande constructie.  De buitenschil van de nieuwe aanbouw vertegenwoordigt 31%.

 

In dit voorbeeld komen alle scheidingsconstructies – gerenoveerde en nieuwe – die genzen aan de buitenomgeving in aanmerking om af te toetsen aan de75%-vereiste. Na renovatie zal de volledige gebouwschil geronoveerd zijn dus aan het oppervlakte-criterium is zeker voldaan.

 

Technieken: Alle technieken die in aanmerking komen voor de berekening van een E-peil worden vernieuwd.

Bij aankoop was de woning wel al voorzien van centrale verwarming.  De oude stookolieketel, opgesteld in de bouwvallige achterbouw zal niet gerecupereerd worden.  In de nieuwe herbouw achteraan wordt een nieuwe condenserend gaswandtoestel voorzien.  Alle leidingen en radiatoren worden vervangen.  Een bestaande elektrische boiler wordt verwijderd.  De nieuwe gaswandketel zal immers ook worden ingezet voor de bereiding van het sanitair warm water.

 

Een ventilatiesysteem was niet voorzien in de bestaande woning.  De bouwheer om verkiest zijn woning op volledig natuurlijke wijze te ventileren.  In de nieuwe ramen komen ventilatieroosters.  De nieuwe binnendeuren worden voorzien van de nodige doorstroomopeningen en de afvoer van verontreinigde lucht gebeurt via regelbare afvoeropeningen aangesloten op verticale kanalen die uitmonden in een dakdoorvoer.

 

Deze woning voldoet aan alle criteria van een ingrijpend energetische renovatie.

Bijgevolg gelden de volgende EPB-eisen :

-          Maximale U-waarden voor de nieuwe en bestaande scheidingsconstructies die worden voorzien van naïsolatie

-          max. E90

-           minimale ventilatie-voorzieningen voor alle ruimtes waarvoor de ventilatie-eisen gelden.

 

foto : woning voor renovatie