EPB-regelgeving

Last-minute wijzigingen aan het energiebeleid voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018

arch. Saskia GabriĆ«l • 14 november 2017

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 zijn er enkele bijkomende wijzigingen op het gebied van Hernieuwbare Energie.

Laag-energiewoningen en HE:

 

De eerste wijziging is goed nieuws voor woningen met een zeer lage energievraag. De wijziging betreft het voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie voor woningen die een lage bruto-energiebehoefte hebben. De bruto-energiebehoefte is de energiebehoefte van de woning welke rekening houdt met alle verliezen op het afgiftesysteem, de verdeling en de opslag van warmte.

 

Wanneer de bruto-behoefte volledig wordt gedekt met hernieuwbare energie, ook als er geen 15 kWh/m².jaar met hernieuwbare energie behaald wordt, dan is toch voldaan aan de eis voor hernieuwbare energie.

 

 

Nieuwe kwantitatieve eis voor zonne-thermisch energiesysteem:

 

De tweede wijziging betreft een nieuwe kwantitatieve eis voor thermische zonne-energiesystemen. Sinds 1 maart 2017 was de kwantitatieve eis voor PV en thermische zonne-energie vervallen en is het enkel nog mogelijk om te voldoen aan het aandeel hernieuwbare energie als er 10 kWh/m².jaar of 15 kWh/m².jaar (voor nieuwbouw residentieel sinds 1 maart 2017) aan hernieuwbare energie wordt opgewekt. Dit bleek met de zonneboiler zeer moeilijk en niet altijd realistisch (meer panelen plaatsen om aan de EPB-eis te voldoen bleek soms niet terug te verdienen of onmogelijk af te stemmen op het gebruik in de woning).

 

Als er 0,025 m² per m² apertuur per m² bruto-vloeroppervlakte (m.a.w. 2,5% apertuur van de bruto-vloeroppervlakte) geplaatst wordt, zal het zonne-thermisch energiesysteem voldoen voor het volledige aandeel hernieuwbare energie. Uiteraard kan nog steeds gekozen worden om toch 15 kWh/m².jaar of meer op te wekken, of als hieraan niet voldaan kan worden te opteren voor een 10% strenger E-peil. Er kunnen ook nog steeds meerdere systemen gecombineerd worden om aan de eis voor hernieuwbare energie te voldoen.