Vraag:
Hoe selecteer ik het correcte rendement bij bovenste verbrandingswaarde uit een productfiche (vgl. ecodesign) voor EPB met BA vanaf 2018? Het betreft een condenserende gaswandketel.

Stap 1:

u gaat na of

 

  • het toestel na 26/09/2015 op de markt werd gebracht,
  • het vermogen kleiner is dan 400 kW,
  • de opwekker geen of slechts deels brandstoffen uit biomassa gebruikt,
     

Als dit zo is, dan valt het toestel onder de Ecodesign-richtlijn (EU 81x/2013).

 

Stap 2:

u vraagt de Ecodesign productfiche op bij de fabrikant (of zoekt deze van het specifieke toestel op)

  1. Het vermogen dat u dient in te vullen wordt in Ecodesign altijd vermeld als “Prated” of het nominaal  of thermische vermogen.
     
  2. U kan voor het rendement bij 30% deellast (tov Bovenste VerbrandingsWaarde) de waarde bij ontstentenis nemen of dit uit de Ecodesing-productfiche selecteren. De waarde die u dient te kiezen bij een condenserende ketel is steeds èta 1 of η1, in dit voorbeeld 97,2 %.

 

Indien u twijfelt, kan u steeds terecht op de EPB-pedia (www.energiesparen.be) en in de aangevulde helpfunctie van de software.