Renoveren

KMO Reno : onderzoek naar de duurzame renovatie van KMO gebouwen.

KMORENO.BE • 3 april 2019

De onderzoeksgroep DUBiT gelinkt aan de opleidingen bouw, elektromechanica en vastgoed van hogeschool Odisee in Aalst leidde het onderzoek naar een jonge tak binnen de renovatiesector: het renoveren van KMO gebouwen. Samen met WTCB, VDAB, UA, KULeuven en UGent namen ze de verschillende facetten onder de loep en stellen ze de resultaten gratis online ter beschikking.

Tijdens de transitie naar een energiezuiniger gebouwenpatrimonium wordt er nooit gesproken over de renovatie van KMO gebouwen. En toch werkt een aanzienlijk deel van de bevolking overdag in zulke gebouwen en is het noodzakelijk om er een aangenaam werkklimaat op na te houden. Het project KMO-Reno, gefinancierd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), onderzocht op welke manier KMO’s duurzaam gerenoveerd kunnen worden. In samenwerking met een 40-tal bedrijven werden de renovatiedetails uitgewerkt.


“We hebben ons toegespitst op de renovatie van de gebouwschil van KMO gebouwen die dateren van voor 2000. Dit type gebouwen werd toen niet of amper geïsoleerd. Door de verschillende types na te bouwen in een testbox, kunnen we de meest cruciale luchtlekken in kaart brengen. Stap voor stap passen we renovatiemethodes toe om de impact ervan te kunnen meten.” Op die manier werd een renovatiegids samengesteld zodat dit type gebouwen op een structurele manier kunnen worden aangepakt.

Screeningsprotocol


Het eerste wat je wil weten als je een renovatie overweegt, is of het de moeite loont om je gebouw te renoveren. Of is het misschien beter het af te breken en een nieuwbouw te plaatsen? In samenwerking met de Universiteit van Antwerpen werd een screeningsprotocol ontwikkeld om de conditie van de gebouwstructuur te bepalen. Het is een leidraad die je helpt in het nemen van de correcte beslissingen voor je van start gaat met de werken.

 

Renovatiedetails


Het is een algemeen gegeven dat de producerende bedrijven alle kennis in huis hebben om een kwalitatieve renovatie van een KMO gebouw te realiseren. Een correcte uitvoering tijdens het renovatieproces laat in de praktijk veel te wensen over. Er is nood aan een éénduidige leidraad die de aannemers op elk moment op de werf kunnen raadplegen. De renovatiedetails die op de website staan, werden in samenspraak met een toonaangevende gebruikersgroep en het WTCB ontwikkeld.
Voorbeelden van good practice in de vorm van film en foto ondersteunen deze details.