Ontwerpparameters - Technieken

Een warmtepompboiler als energiezuinig alternatief op een elektrische boiler

Arch. Melanie Vercruysse • 4 april 2019

Sinds 1 januari 2019 kan men een premie bekomen voor de plaatsing van een warmtepompboiler.
Toch wordt nog te vaak een defecte elektrische boiler vervangen door een nieuw exemplaar, zonder milieuvriendelijkere alternatieven te overwegen.

bron: www.energiesparen.be

Een warmtepompboiler haalt - net als een warmtepomp - (lage temperatuurs-) warmte uit de (binnen)omgeving en ’verpompt’ deze naar een bruikbare (hoge) temperatuur voor de opwarming van sanitair warm water.

 

De uit de lucht onttrokken warmte wordt in de warmtepompboiler afgegeven aan een vloeibare koelvloeistof (die de eigenschap heeft om op lage temperatuur te koken en te verdampen). Door de druk van de koelvloeistof te verhogen stijgt de temperatuur.  Deze nuttige warmte wordt op zijn beurt afgegeven aan het voorraadvat, vervolgens wordt de druk verlaagd en wordt de koelvloeistof opnieuw vloeibaar.

 

Doordat ongeveer 2/3 de van de aan het voorraadvat afgegeven warmte onttrokken is aan de omgeving verbruikt de warmtepompboiler een pak minder energie dan een gewone elektrische boiler. Hierdoor vormt het een goed alternatief voor wie geen zonneboiler kan plaatsen of voor wie niet aangesloten is op het gasnet.

 

Jaarlijks worden er in België nog altijd een 75.000 tal klassieke elektrische boilers met een opslagvat van meer dan 80 liter verkocht. Dit is 15 maal meer dan het aantal jaarlijks verkochte warmtepompboilers. Een groot verlies in potentiële energiewinst in het kader van onze klimaatdoelstellingen!

 

Een warmtepompboiler kan zijn warmte onttrekken aan de binnen-, buiten- of afgevoerde ventilatielucht. Systemen die binnenlucht gebruiken hebben een hoger rendement omdat de lucht meestal al een hoge temperatuur heeft. Er dient hierbij wel rekening te worden gehouden dat er effectief warmte wordt onttrokken uit de binnenlucht, waardoor de woning meer warmtevraag genereert. Dit effect kan ook positief gebruikt worden door bijvoorbeeld de binnenlucht van een koele berging te gebruiken. De voordeligste warmtepompboiler gebruikt afgevoerde ventilatielucht.

 

De warmtepompboiler heeft het voordeel dat het, in tegenstelling tot de zonneboiler (bij koude bewolkte dagen), het ganse jaar door zijn rendement behoudt.

Een warmtepompboiler kan eenvoudig gecombineerd worden met andere ondersteunende systemen, zoals een ketel, een warmtepomp, een zonneboiler of in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen.

 

 

Premie

 

Voor bestaande woningen met een bouwaanvraag vóór 31 december 2013 kan sinds 2019 bij de netbeheerder een premie voor een warmtepompboiler worden aangevraagd . Deze premie bedraagt 400 euro per wooneenheid en is begrensd tot 40% van het factuurbedrag inclusief btw. Vanaf 2020 zal de premie stelselmatig dalen.

 

 

Graag meer weten?

 

Bekijk dan het infofilmpje op de website van energiesparen.be.