VEA & EPB-software

Hoe moet de vrijstelling van EPB-plicht bij minder dan 50m² vloeroppervlak, beschouwd worden?

Arch. Saskia Gabriël – Adviseur EPB • 28 juni 2020

Aan een onverwarmde garage die los staat van de woning wordt een gedeelte bijgebouwd. Dit gedeelte kantoor is kleiner dan 50m², is deze uitbreiding dan EPB-plichtig (garage en kantoor samen zijn > 50m²)?

Antwoord

 

Het spreekt voor zich dat wanneer het kantoor losstaand gebouwd wordt en kleiner is dan 50m² bruto-vloeroppervlakte, dit vrijgesteld zou zijn van EPB-plicht.

 

Bij de aanbouw van een geklimatiseerd en geïsoleerd volume aan een ongeklimatiseerd volume dient volgende redenering gehanteerd te worden:

 • Niet vergeten: Er wordt een vergunning voor aangevraagd (of een regularisatie),
 • De bruikbare vloeroppervlakte < 50m² die geldt als grens voor de vrijstelling is te zien als “alle bruikbare vloeroppervlakte binnen het beschermd volume” (volgens de bepaling van het VEA / EPB-regelgeving) lees meer hier: https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/beschermd-volume ,
 • Daarbij wordt een ongeklimatiseerde ruimte buiten het beschermd volume gehouden.
 • Let wel, een gebouw of ruimte beschouwt u steeds als een geklimatiseerd gebouw als het een gebouw is waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, ...
 • Er is geen verbinding met de woning of een ander geklimatiseerd volume waarbij de totale bruikbare vloeroppervlakte ≥ 50m² wordt.

 

Kortom, in het voorbeeld is het kantoor (aanbouw < 50 m²) niet EPB-plichtig, ook al wordt dit tegen de ongeklimatiseerde garage aangebouwd.

 

 

Wanneer wél EPB-plichtig?

 

Let op, in volgende gevallen is het kantoor wél EPB-plichtig:

 

Als de garage in het voorbeeld een kantoor (geklimatiseerde ruimte) is, dan zal de EPB-plicht wél van toepassing zijn:

1.      kantoor +  bestaande verwarmde werkplaats ≥ 50m²

2.      kantoor uitbreiding aan bestaand kantoor, samen ≥ 50m²

3.      kantoor met verbinding of aanbouw aan een woning of geklimatiseerde ruimte ≥ 50m²

Wat met een kantoor in een industriegebouw?

 

Wanneer een kantoor < 50m² wordt gebouwd in een industrieel (en ongeklimatiseerd) gebouw geldt volgende uitzondering en is dit niet EPB-plichtig (ook daar wordt gekeken naar de “bruikbare vloeroppervlakte” binnen het beschermd volume):

 

Er is geen EPB-plicht voor EPN-eenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² die gelegen zijn

 • in een industrieel gebouw waarin geen energie verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te bereiken
 • of in een landbouwgebouw.

 

Uit: https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/uitzonderingen/uitzonderingen-op-de-epb-plicht

 

Bij nieuwbouw industrie zijn er ook mogelijkheden om een klein deel kantoren als industrie (en dus minder strenge eisen) te beschouwen, daarvoor worden andere voorwaarden gehanteerd:

 

industrie + niet-residentieel (EPN): aangrenzende EPN-eenheden mogen mee worden opgenomen in een EPB-eenheid ‘industrie’, op voorwaarde dat

 

 • ze grenzen aan het volume met bestemming ‘industrie’
 • ze deel uitmaken van hetzelfde gebouw
 • het beschermde volume van elk groepje EPN-eenheden kleiner dan of gelijk aan 800 m³ is
 • het beschermde volume van alle groepjes EPN-eenheden samen minder is dan 40% van het totale volume van de EPN-eenheden en de EPB-eenheid ‘industrie’

 

Uit: https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/EPB-eenheid