Energiebewust bouwen

Erfgoed: een diagnose 4.0 voor een betere benadering van renovaties (WTCB)

J. Desarnaud, S. Dubois, WTCB • 8 juli 2020

De energetische renovatie van historische gebouwen met een erfgoedwaarde stelt de bouwsector voor een ware uitdaging. Alvorens men efficiënte interventiestrategieën kan ontplooien, dient men immers eerst complexe onderzoeken uit te voeren die zowel betrekking hebben op de instand- houding van de gebouwen als op hun energieprestaties. Bepaalde digitale technologieën, zoals 3D-digitalisering en sensornetwerken, hebben in deze context een enorm potentieel te bieden.

3D-digitalisering en het gebruik van een sensornetwerk: innovatieve digitale technologieën ter ondersteuning van de klassieke diagnose

De diagnose vóór de renovatie: principe en toegevoegde waarde

 

De diagnose van een oud gebouw bestaat er traditioneel in om informatie te verzamelen met betrekking tot de staat waarin het zich bevindt en om op zoek te gaan naar de oorzaken van de vastgestelde schade (bv. scheuren, schimmels of afbrokkeling van de materialen), met als doel om er oplossingen voor aan te reiken.

 

In het kader van een energetische renovatie moeten ook de gebreken en de intrinsieke eigenschappen van de oude gebouwen meegenomen worden in de diagnose. Omwille van hun specifieke kenmerken is het immers niet alleen afgeraden, maar zelfs riskant om de huidige standaarden er zonder meer op toe te passen.

 

Om rekening te kunnen houden met het bijzondere gedrag van oude gebouwen en hier eventueel voordeel uit te kunnen halen (bv. gebruik van hun thermische inertie om de koelbehoeften te verminderen), is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in  de  bouw- en materiaalfysica.

De diagnose heeft tot doel om de werkzaamheden ter verbetering van de energieprestaties beter af te stemmen op de specificiteiten van oude gebouwen.