Bij de plaatsing van PV-panelen blijkt er beschaduwing te zijn van naburige gebouwen en de omgeving. Heeft dit een invloed op de EPB-scores? Hoe moet beschaduwing van PV-panelen ingerekend worden en is dit verplicht?

Beschaduwing bij PV-panelen heeft een invloed op het rendement. Daarom wordt in de EPB-berekening gebruik gemaakt van een verplichting tot invoeren/inschatten van de beschaduwing van omgeving, eigen gebouw, andere PV-panelen, en andere. Dit zal mogelijk leiden tot een invloed in de EPB-score voor het E-peil. Voor het minimum aandeel hernieuwbare energie moet bij aanwezigheid van beschaduwing mogelijk extra vermogen geplaatst worden om de eis te kunnen behalen.


Bij de ingave van PV-panelen wordt verplicht gevraagd om de beschaduwingshoeken in te vullen (er is geen waarde bij ontstentenis beschikbaar)

Voor de EPB-aangifte moet bij de installatie van PV-panelen de beschaduwing dus steeds in detail ingerekend worden door de EPB-verslaggever.


Er worden 4 hoeken bepaald (lees ook). Indien er geen beschaduwing is, worden de hoeken allen als 0° ingevoerd :


Hoek 1: horizonhoek: deze hoek wordt bepaald door overstaande en hogere bebouwing of omgevingselementen en het horizontaal vlak dat gepositioneerd wordt in het midden van het paneel. (zie figuur 2D)

Hoek 2: verticale overstekhoek: deze hoek wordt bepaald door verticale beschaduwing en het vlak loodrecht op het PV-paneel (in het midden gepositioneerd)

Hoek 3: linker overstekhoek: betreft beschaduwing van links gepositioneerde elementen en het vlak loodrecht op het PV-paneel (in het midden gepositioneerd)


Hoek 4: rechter overstekhoek: beschaduwing van rechts gepositioneerde elementen en het vlak loodrecht op het PV-paneel (in het midden gepositioneerd)

 

Alle beschaduwingshoeken worden bepaald t.o.v. een denkbeeldig vlak dat loodrecht op het PV-paneel gepositioneerd wordt. (zie figuur 3D) Door de helling van de panelen is dit steeds een specifiek vlak.

Figuur 3D (VEA, https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/gebouw/zonnewering-en-beschaduwing/beschaduwing/bijzondere-situaties/beschaduwing-bij-pv-panelen)

Bij PV-panelen op een plat dak, zal er altijd beschaduwing ingevoerd worden van de panelen onderling. Zie daarvoor onderstaande figuur:

Figuur 2D: planaanzicht en snede van panelen die op een plat dak gepositioneerd worden: in de verticale opstand wordt in rood steeds de loodrechte vlakken op de panelen getekend, waar de hoeken op afgemeten worden. De horizonhoek wordt steeds bepaald t.o.v. het de horizontale vlak (“horizonlijn”), bepaald in het midden van het paneel.

Figuur met voorbeeld, bron: WTCB, “EPB - Fotovoltaïsche systemen”