Energie

Gedeeltelijk verbod op aardgasaansluitingen voor nieuwe, grote residentiële projecten

Fluvius • 17 mei 2021

Vlaanderen wil tegen 2050 het gebruik van fossiele brandstoffen sterk terugdringen. We willen maximaal inzetten op energie-efficiëntie en groene energie. Daarom wordt er in nieuwe, grote verkavelingen en grote appartementen voor projecten met waarbij de omgevingsvergunning werd aangevraagd op 01/01/2021 of later wordt niet langer systematisch een aardgasnet voorzien.

(c) Fluvius

Waar kan er geen aardgasaansluiting meer worden voorzien?

 

In uitvoering van het Vlaams Energiedecreet mogen aardgasaansluitingen niet meer in:

 • Nieuwe, grote verkavelingen: minstens 25 wooneenheden of minstens 1 hectare.
 • Het Energiebesluit vermeldt: de som van het aantal woningen, niet-residentiële gebouwen en gebouweenheden uit appartementsgebouwen is minstens gelijk aan 25* of een verkaveling met een oppervlakte van minstens 1 hectare.
 • Nieuwe, grote appartementsgebouwen: minstens 25* gebouweenheden (incl. algemene delen).

* Let op: Vanaf 01/01/2022 worden de regels strenger want dan wordt 25 verlaagt naar 15.

 

In welke gevallen kan een aardgasaansluiting nog wel in een nieuwe grote verkaveling of groot appartement?

 

Er kan er een uitzondering worden gemaakt voor grote verkavelingen of appartementsgebouwen die voorzien in collectieve verwarming via warmte-krachtkoppeling (WKK) of in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem (criteria: zie kader) als hoofdverwarming.

 

In deze gevallen is een aardgasaansluiting wel nog mogelijk. Neem hiervoor contact op met je contactpersoon van Fluvius.

Welke hernieuwbare energiesystemen komen er in aanmerking?

 

De volgende hernieuwbare energiesystemen komen in aanmerking als hoofdverwarming, waarbij minstens 85 % van de bruto-energiebehoefte voor ruimteverwarming van elke woning, niet-residentieel gebouw of gebouweenheid wordt afgedekt:

 • Een elektrische warmtepomp voor de collectieve verwarming van meerdere woningen, niet-residentiële gebouwen of gebouweenheden**.
 • Een aansluiting op een systeem van externe warmtelevering (warmtenet) waarvan de warmte minstens voor 45% uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
 • Een biomassaketel, een biomassakachel of een gebouwgebonden kwalitatieve WKK op biomassa voor verwarming die dienen voor de collectieve verwarming van meerdere woningen, niet-residentiële gebouwen of gebouweenheden**.

** Individuele hernieuwbare energiesystemen die niet dienen voor het dekken van collectieve verwarmingsbehoeften komen niet in aanmerking.

Waarvoor wijzigt er niets?

 

 • Voor nieuwe verkavelingen of appartementen die buiten het toepassingsgebied van het gewijzigde decreet vallen, verandert er niets. We verwijzen hiervoor naar het reglement voor verkavelingen en bouwprojecten beschikbaar op de website van Fluvius.
  Link: Reglement voor projecten
 • Ook voor individuele aanvragen verandert er niets. Men blijft aansluitbaar (op voorwaarde dat de aanvrager geen deel uitmaakt van een nieuwe, grote verkaveling of groot appartement).
 • Alle projecten aangevraagd voor 01/01/2021 blijven gewoon aansluitbaar op het gasnet.
 • Industriële verkavelingen (projecten met uitsluitend industriële gebouwen) vallen buiten het toepassingsgebied van het gewijzigde decreet. Daar blijft een aardgasaansluiting wel toegestaan.

Hier vind je meer informatie


Voor de regelgeving verwijzen we je door naar de wetteksten art. 4.1.16/1 van het Energiedecreet & art. 3.1.62 van het Energiebesluit. De betreffende wetteksten vind je hier.

Het is de Vlaamse Overheid die besliste om geen aardgasaansluitingen meer te voorzien bij nieuwe grote projecten. Op energiesparen.be lees je er alles over.