Begin januari verschijnt de EPB-software 3G, waarin de drie gewesten hebben gewerkt aan een aantal verfijningen. Zo worden energetisch performante sanitairwarmwatersystemen beloond. De methode bij de berekening van de hulpenergie van ventilatoren wordt aangepast, en ook een aantal zaken in verband met externe warmtelevering ondergaan wijzigingen. Een fout in de formule voor de berekening van het aandeel HE afkomstig van thermische zonne-energiesystemen werd rechtgezet. Een laatste wijziging betreft het verband tussen inbraakrisico en zomerventilatie.

De drie gewesten werken samen aan het verfijnen van de EPB-rekenmethodes. De wijzigingen worden jaarlijks gebundeld en zullen ontwikkeld zijn in de EPB-software 3G die verschijnt begin januari 2016.

 

1. Belonen van energetisch performante sanitair warmwatersystemen
 

Door de verplichte Ecodesign en Ecolabellingrichtlijnen zijn merk- en toestelafhankelijke informatie beschikbaar. Dit laat toe om af te stappen van vaste waarden in functie van het toesteltype en zo de keuze voor energetisch performante systemen te belonen. Vanaf 2016 kunnen productwaarden beschikbaar via Ecodesign en Ecolabeling in de EPB-rekenmethode geïntegreerd worden.

 

2. Aanpassing van de methode bij de berekening hulpenergie ventilatoren

 

In de berekeningsmethode van het E-peil zijn er drie methodes om het hulpenergieverbruik voor ventilatoren te bepalen.

Er werd een nieuwe, derde methode ontwikkeld, gebaseerd op de meting van het vermogen van de ventilator in nominale stand. De tweede methode werd herzien om consequent te blijven met de nieuwe derde methode. De eerste methode is via waarde bij ontstentenis en blijft ongewijzigd.

 

3. Aanpassingen in verband met externe warmtelevering

 

Door het invoeren van waarden bij ontstentenis kan in elk geval van externe warmtelevering een E-peilberekening gedaan worden.

 

 

4. Een fout in de formule voor de berekening van het aandeel HE afkomstig van thermische zonne-energiesystemen werd rechtgezet.

 

5. Inbraakrisico en zomerventilatie

 

Om het inbraakrisico van opengaande delen te bepalen, wordt nog steeds gebruik gemaakt van onderstaande stroomschema en figuur.

Maar schuifdeuren, schuiframen en deuren mogen vanaf 1 januari 2016 ook meegerekend worden  als opengaande delen. Deze uitsluiting was in het verleden te streng voor appartementen die zich op hoge verdiepingen bevinden en die vaak geen andere ramen kunnen openzetten.

 

Laatste update: 11-12-2015