EPB-software

Wijzigingen januari 2016: de EPU-rekenmethode (niet-residentieel) en perceelsgebonden PV-installatie

arch. Angeliques Verspeurt • 9 augustus 2017

1. Aanpassing perceelsgebonden PV-installaties (EPU)

 

Voor projecten met aanvraagdatum of meldingsdatum vanaf 1 januari 2016 worden ook perceelsgebonden fotovoltaïsche installaties beschouwd, in plaats van enkel gebouwgebonden.

 

 

2. Een fout in de formule voor de berekening van het aandeel HE afkomstig van thermische zonne-energiesystemen werd rechtgezet. (EPU)


 

Laatste update: 15-12-2015