Ontwerpparameters - Technieken

Een zonneboiler invoeren in de EPB-software voor een appartements- en kantoorgebouw

arch. Saskia GabriĆ«l • 9 augustus 2017

Een individueel systeem in een appartementsgebouw

 

In het invoervenster van sanitair warm water en/of ruimteverwarming kan niet aangegeven worden dat een thermisch zonne-energie systeem aanwezig is. Daar voert u de "standaard" warmteopwekker in die instaat voor productie tijdens voornamelijk de wintermaanden.

 

Onder het luik "thermische zonne-energie" voert u de apertuuroppervlakte van de collector(en) in, te samen met z’n kenmerken van beschaduwing, helling en oriëntatie. Geef bij het thermisch zonnesysteem aan of de ruimteverwarming en/of bepaalde tappunten zijn aangesloten op het systeem. Op deze manier houdt de EPB-software er rekening mee dat een bepaald aandeel van de energiebehoefte voor sanitair warm water, afhankelijk van de maand, gedekt zal zijn door het thermisch zonne-energie systeem.

 

Thermisch zonne-energie systeem – software Vlaanderen - collectoren:

Thermisch zonne-energie systeem – software Vlaanderen - warmtelevering:

Sanitair warm water – software Vlaanderen – opwekkingsrendement:

Verwarming – software Vlaanderen – opwekkingssysteem:

Software 3G:

Eerst dient (onder de energetische boomstructuur -> epb-eenheid -> installatiecomponenten) aangeduid te worden dat er een thermisch zonne-energiesysteem aanwezig is. Daarna kunnen de nodige tabbladen worden ingevuld.

 

Thermisch zonne-energie systeem – software 3G – collectoren:

 

Let op: oppervlakte = apertuuroppervlakte.

Thermisch zonne-energie systeem – software 3G - warmtelevering:

Sanitair warm water – software 3G – opwekkingsrendement:

Verwarming – software 3G – opwekkingssysteem:

Bijvoorbeeld:

Een eengezinswoning is voorzien van een gascondensatieketel die instaat voor de verwarming en de opwekking van sanitair warm water. Bovendien is een zonneboiler geïnstalleerd, die enkel warmte voorziet voor het sanitair warm water. De zonnecollectoren op het hellend dak zijn zuidgericht, liggen in een helling van 45° en hebben een totale apertuuroppervlakte van 4,40m².

 

Evident dat in de EPB-software in het invoervenster van de centrale verwarming enkel de gascondensatieketel wordt ingegeven. Maar ook in het luik "sanitair warm water" wordt enkel de gascondensatieketel als ‘verbrandingstoestel op aardgas’ ingevoerd. Namelijk onder "thermisch zonne-energie systeem" zullen de zonnecollectoren ingevoerd worden (helling 45° - oriëntatie 0° - apertuuroppervlakte 4,40m²). Daar wordt eveneens aangeduid dat de opbrengst niet voor ruimteverwarming maar enkel voor sanitair warm water dient. Hiervoor dient u de aangesloten tappunten aan te vinken.

 

Een collectief systeem in een appartementsgebouw

 

In de software Vlaanderen moest de totale collectoroppervlakte verdeeld worden a rato het volume van de aangesloten appartementen. Dit was echter een vereenvoudiging van de methode die momenteel in de 3G-software is opgenomen. De verdeling van de collectoroppervlakte gebeurt in deze software a rato de respectievelijke warmtevraag voor de bereiding van warm tapwater (en eventueel verwarming) per appartement. Hier hoeft men de verdeling dus niet meer zelf te doen.

 

De andere invoergegevens zijn identiek aan de individuele systemen.

 

Bijvoorbeeld:

een gebouw heeft vier appartementen van 200m³ en een ondergrondse parkeergarage van 400m³. Het totaalvolume van het gebouw is dus 1200m³. Er is een thermisch zonne-energie systeem geïnstalleerd: 12 collectoren met elk 2m² apertuuroppervlakte, dus totaal van 24m².

 

Enkel de twee dakappartementen zijn hierop aangesloten: zij krijgen elk 12m² collector toegewezen.

 

Indien alle appartementen zijn aangesloten, krijgen zij elk 6m² toegewezen.

 

Info:

Bijlage V bij het energiebesluit vóór 2014: paragraaf 10.4
Bijlage V bij het energiebesluit vanaf 2014: paragraaf 10.4

 

Hoe dient een zonneboiler ingevoerd te worden in een kantoorgebouw?

(Aanvraag vergunning voor 1 januari 2017 = EPU)

 

Bij een kantoor wordt geen rekening gehouden met de energiebehoefte voor sanitair warm water. Moest er een zonneboiler geïnstalleerd zijn net hiervoor warm water opwekt, kan deze niet in rekening gebracht worden.

 

Het is wel mogelijk een thermisch zonne-energie systeem in te geven voor ruimteverwarming en/of bevochtiging. De invoer van het systeem gebeurt op dezelfde manier zoals hiervoor beschreven. De EPB-software houdt er ook hier, afhankelijk van de maand, rekening mee dat een bepaald aandeel van de energiebehoefte voor verwarming en/of bevochtiging gedekt zal zijn door een thermisch zonne-energie systeem.

 

Hoe dient een zonneboiler ingevoerd te worden in een niet-residentieel project?

(Aanvraag vergunning VANAF 1 januari 2017 = EPN)

 

Vanaf 1 januari 2017 is voor niet-residentiële gebouwen de EPN-methode van toepassing. Aangezien hier ook rekening gehouden wordt met de energiebehoefte voor sanitair warm tapwater, kan de zonneboiler hier een belangrijke rol in spelen.

 

Vanaf midden 2017 zal dit op eenvoudige wijze kunnen ingevoerd worden in de EPB-software. Voordien is de bepaling van de behoefte die gedekt wordt door zonne-energie enkel mogelijk via een extern rekenblad van VEA:

 

Stap 1:

 

Aanduiden dat er een thermisch zonne-energie systeem aanwezig is (onder EPB-eenheid).

 

Stap 2:

 

De groene velden in de excel-file dienen ingevuld te worden en de gele zijn keuzevelden. Wanneer collectoren verschillen qua grootte, oriëntatie, of beschaduwing dienen ze apart ingevuld te worden (aantal = aantal verschillende types).

In rij 17 dient de maandelijkse warmtevraag voor de bereiding van warm tapwater ingevuld te worden. Deze kan (NA invoer van volledige systeem voor warm tapwater) gekopieerd worden uit het resultatenvenster:

Invoer in het rekenblad (laatste rij in rood over te nemen in de EPB-software):

Stap 3:

 

Manueel overnemen van de rode cijfers in de EPB-software: