De architect heeft binnen de EPB-regelgeving de taak om een gebouw te ontwerpen dat voldoet aan de EPB-eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard der werken, de bestemming van het gebouw en de indiendatum van de omgevingsaanvraag.

Voor een aanvraag vanaf 1 maart 2017 zijn er binnen de EPB-regelgeving enkele wijzigingen aan de definities van de aard der werken. Deze aanpassingen werden ingevoerd om onduidelijkheden of grijze zones weg te werken. Voor bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 kan men nog maar kiezen uit 3 aard der werken: Nieuwbouw, Renovatie, Ingrijpende energetische renovatie. De aard der werken ‘FUNCTIEWIJZIGING’ verdwijnt.

 

Hieronder geven we een omschrijving van deze 3 verschillende aard der werken.

 

Wanneer valt uw project onder aard der werken NIEUWBOUW?

Nieuwbouw, herbouw, ontmanteling, uitbreiding of gedeeltelijke herbouw (met een BV groter dan 800 m³ of met minstens één wooneenheid of waarbij minstens 75% van de scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving nieuw zijn)  worden samengenomen in één categorie ‘NIEUWBOUW’.

Waarbij:

 • een herbouw een nieuwbouw is, die gepaard gaat met een volledige voorafgaande sloop van een bestaande gebouw.
 • een ontmanteling werken zijn aan een bestaande gebouw met een beschermd volume groter dan 3000 m³, waarbij de dragende structuur van het gebouw behouden blijft, waarbij de installaties voor het realiseren van een specifiek binnenklimaat vervangen worden en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd.
 • een gedeeltelijke herbouw het wederopbouwen is van een deelvolume van een bestaand gebouw die gepaard gaat met een voorafgaande sloop, al dan niet gecombineerd met de renovatie van overblijvende delen van het bestaande gebouw en
  • het nieuw gebouwde deel groter is dan 800 m³ of
  • het nieuw gebouwde deel een wooneenheid (*) bevat of
  • minstens 75% van de scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving nieuw zijn.
 • een uitbreiding een nieuw beschermd volume is dat gebouwd wordt tegen een bestaand gebouw en
  • het nieuw gebouwde deel groter is dan 800 m³ of
  • het nieuw gebouwde deel een wooneenheid (*) bevat

 

 

belangrijke aandachtspunten:

 • Een ingrijpende energetische renovatie van een gebouw met een volume groter dan 3000 m³ valt steeds onder de categorie nieuwbouw (als ontmanteling).
 • De bestaande dakconstructie van een rijwoning en de koterij achteraan worden gesloopt. Het dak wordt volledig vernieuwd met een eventuele volume uitbreiding. Achteraan wordt een nieuwe uitbreiding ingepland. Sinds 1 maart werd een nieuw criterium opgenomen bij de aard der werken gedeeltelijke herbouw. Indien 75% van de scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving nieuw gebouwd worden, dan valt het project onder nieuwbouw. Voor een rijwoning tellen de zijdelingse scheidingsconstructies die grenzen aan een aanpalend gebouw niet mee. Om deze reden zal de grens van 75% van de scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving snel bereikt worden, nl het vernieuwde dak en de uitbreiding. Het project valt hierdoor niet meer onder renovatie (geen E-peil eis) of een ingrijpende energetische renovatie (E90), maar valt onmiddellijk onder nieuwbouw (E50).
 • (*)Een wooneenheid wordt in de energieprestatieregelgeving gedefinieerd als een eenheid die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren. Deze bestaat minimaal uit een woonruimte in combinatie met een toilet, én een douche of bad én een keuken of kitchenette. Een bijkomende wooneenheid realiseren betekent een nieuwe, autonoom functionerende wooneenheid toevoegen aan een bestaande bestemming of aan één of meerdere bestaande wooneenheden.

 

 

Wanneer valt uw project onder de aard der werken INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE?

 

Een ingrijpende energetische renovatie (IER) is een renovatie

Waarbij de opwekkers (voor verwarming of koeling) van de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren worden vervangen.

EN

Minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd (voor zover het geen ontmanteling is want hiervoor gelden nieuwbouweisen).

 

OF

 

Het is een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³. In het kader van de energieprestatieregelgeving wordt er van een functiewijziging gesproken indien:

 • Het een wijziging is van een industriële bestemming naar een residentieel of niet-residentieel bestemming (uitgezonderd landbouw

Of

 • er oorspronkelijk geen energie verbruikt wordt en na de functiewijziging wel energie verbruikt wordt om een specifiek binnenklimaat te verkrijgen.

 

 

belangrijk aandachtspunt:

Bij een Ingrijpende energetische renovatie wordt het verplaatsen van een opwekker niet beschouwd als het vervangen of vernieuwen van een opwekker. Het project voldoet dus niet aan de 2 voorwaarden voor een IER en valt onder de eisen van een renovatie. Voor een aard der werken renovatie zijn installatie eisen geldig. Een opwekker van de technische installatie verplaatsen bij een renovatie wordt hier wel gelijkgesteld aan het vervangen of vernieuwen van een technische installatie.De verplaatste opwekker van de technische installatie bij een renovatie project moet om deze reden wel voldoen aan de installatie eisen.

 

 

Wanneer valt uw project onder de aard der werken RENOVATIE?

 

Alle renovatiewerken die:

 • niet vallen onder de categorie nieuwbouw

of

 • niet vallen onder een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³

 

belangrijk aandachtspunt:

Een wijziging van functie met een beschermd volume kleiner of gelijk aan 800 m³ valt zoals in het verleden nog steeds onder renovatie.

 

 

In de onderstaande eisentabel van VEA, geldig vanaf 1 maart 2017,  zijn de eisen opgenomen volgens de 3 aard der werken en de bestemmingen.

bron: VEA

Documenten