Opdrachtgever: FOD Binnenlandse zaken

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie (AD VP) coördineert een wetenschappelijk onderzoeksprogramma inzake veiligheid en preventie.


In de brochure vindt u de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek ‘Brandveiligheid in passiefhuizen’. In dit onderzoek werd, aan de hand van mathematische modellen, de simulatie van een brand in een passiefhuis vergeleken met de simulatie van een brand in een traditionele woning. Uit het onderzoek worden conclusies getrokken en nuttige aanbevelingen afgeleid betreffende de brandveiligheid in woningen.

 

Documenten