Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)

17 augustus 2017

Voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen met stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 1 januari 2015, gelden eisen voor de installaties. Die eisen worden ‘installatie-eisen bij renovatie’ genoemd. De installatie-eisen bij renovatie gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij renovaties en functiewijzigingen in bestaande gebouwen.

De eisen zijn niet van toepassing op nieuwbouw. Voor nieuwbouw geldt immers al een eis op het E-peil, waarin de prestatie van de installaties wordt gevalideerd.

 

De installatie-eisen bij renovatie volgen uit de Europese Richtlijn EPBD – 2010/31/EU en zijn in Vlaanderen opgenomen in de energieprestatieregelgeving (= EPB-regelgeving). De eisen hebben betrekking op de energieprestatie van de installaties. Het doel is om het plaatsen van slecht presterende installaties te ontmoedigen en zo een besparing op energie en CO2-uitstoot te realiseren in het bestaande gebouwenpark.

 

Het VEA liet een aantal technische artikels uitwerken rond de installatie-eisen (zie ook technieken-verwarming/sww & technieken-verlichting) bij renovatie die sinds 1 januari 2015 van kracht zijn.

 

  • Installatie-eisen bij renovatie - Koeling
    We bekijken de installatie-eisen voor koeling aan de hand van een voorbeeld waarbij een bestaand kantoorgebouw wordt verbouwd. Tijdens de werken wordt de bestaande installatie voor koeling vernieuwd: de oude koelgroep wordt vervangen. Er wordt geprobeerd om de bestaande koelbalken zoveel mogelijk te behouden, maar waar nodig worden ze vervangen. De installatie-eisen voor koeling zijn dus van toepassing.
  • Installatie-eisen bij renovatie - Ventilatie
    We bekijken de installatie-eisen voor ventilatie aan de hand van een voorbeeld waarbij een bestaande woning wordt verbouwd.
    Er wordt een nieuw ventilatietoestel geplaatst en het is de bedoeling om de woning goed luchtdicht te maken. Om een aangenaam binnenklimaat te krijgen, wil de bouwheer een ventilatietoestel met mechanische toevoer en afvoer plaatsen. De installatie-eisen voor ventilatiesystemen zijn dus van toepassing.