EPB-regelgeving

Doc. VEA: Indeling van gebouwen in de energieprestatieregelgeving (juni 2017)

VEA • 18 augustus 2017

Een correcte indeling van het gebouw is een belangrijke stap om tot een kwaliteitsvolle en waarheidsgetrouwe EPB-aangifte te komen. Een foute indeling van een gebouw leidt soms tot verkeerde EPB-eisen en onterechte indicatieve boetes.

De indeling van het gebouw en de relevante definities zijn vastgelegd in het Energiedecreet van 8 mei 2009, het Energiebesluit van 19 november 2010 en de bijlages V en VI bij dit Energiebesluit. De indeling van het gebouw bij de EPN-methode staat beschreven in bijlage XIV bij het ministerieel besluit van 2 april 2007. Vaak bevatten deze teksten nog onduidelijkheden of vergen bepaalde definities extra toelichting. Met deze leidraad wil het VEA een duidelijk overzicht aanbieden om tot een correcte indeling van het gebouw te komen en tegemoet te komen aan de talrijke vragen over deze materie.


(zie 'nuttige links' voor het document van VEA.)