EPB-regelgeving

Het E-peil, het energiekengetal.

22 augustus 2017

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een gebouw en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.

De meeste werken aan gebouwen waarvoor een bouwaanvraag of melding nodig is en waar het gaat over gebouwen waarvoor de medewerking van een architect vereist is (of >3000 m³) moeten voldoen aan EPB-eisen. Een E-peil is van toepassing bij de aard der werken nieuwbouw of gelijkaardig en ingrijpende energetische renovaties en dit voor gebouwen met bestemming residentieel en niet-residentieel. In 2006 werd er gestart met een E100. In 2017 is het E-peil verstrengt tot een E50. Om deze steeds strenger wordende E-peil eis te blijven behalen is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van de verschillende parameters die deze eis beïnvloeden.

 

Het E-peil hangt af van:

 

Het E-peil wordt berekend met speciaal daarvoor ontwikkelde software. Voor residentiële projecten is dit met de EPW-methode. Voor niet-residentiële projecten is dit met de EPN-methode.

 

Bij de residentiële projecten is er afhankelijk van het bouwjaar een vastgelegd maximaal E-peil. Voor de niet-residentiële projecten is het maximaal E-peil afhankelijk van de indeling en de functies. Het maximaal E-peil is voor niet-residentiële gebouwen een gewogen gemiddelde van de aanwezige functies en hun bruto-oppervlakte. Dit wordt bepaald door de EPN-rekenmethode.