EPB-regelgeving

Minimumeisen voor ventilatievoorzieningen

30 augustus 2017

De ventilatie-eisen hangen zowel af van de aard van het werk als van de bestemming en zelfs van de functie van elke ruimte.

Het basisprincipe van gecontroleerd ventileren

Hiervoor geldt het volgende:

  • bij verbouwingen moet je enkel voor de droge ruimten waar ramen vervangen worden, minimale toevoeropeningen voorzien.
  • bij andere werkzaamheden zoals nieuwbouw en uitbreidingen moet je een volledig ventilatiesysteem voorzien.

 

Voor residentiële projecten

Welke debieten je moet kunnen realiseren in een woongebouw, vind je in onderstaande tabel.

Via volgende link van VEA kan u een antwoord terugvinden op vragen die rijzen bij de toepassing van de ventilatie-eisen uit de energieprestatieregelging: 'Hygiënische ventilatie: nieuwbouw en IER - residentieel'.

 

Met het oog op een kwalitatief ventilatiesysteem, moet de aangifteplichtige vanaf 2016 voor residentiële projecten twee nieuwe documenten laten opmaken: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag. Deze verplichtingen gelden voor nieuwe of ingrijpende energetische renovaties van wooneenheden.

Daarvoor heeft u een ventilatieverslaggever nodig.

 

 

Voor niet-residentiële projecten

De ontwerper kiest tussen:

  • bestemd voor menselijke bezetting (vb.:kantoorruimtes, vergaderzalen,...)
  • niet-bestemd voor menselijke bezetting (ook ruimtes waar steeds andere mensen een korte tijd verblijven)
  • speciale ruimte (=ruimte met speciale verontreiniging)

 

De debieten worden bepaald aan de hand van het type ruimte.

Via volgende link van VEA kan u een antwoord terugvinden op vragen die rijzen bij de toepassing van de ventilatie-eisen uit de energieprestatieregelging voor niet-residentiële projecten: 'Hygiënische ventilatie: nieuwbouw en IER - niet-residentieel'.