EPB-regelgeving

Minimum aandeel hernieuwbare energie

30 augustus 2017

Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwbouw (of ermee gelijkgesteld) en ingrijpend energetische renovatie van een residentieel en niet-residentieel project (uitgezonderd industrie- en landbouwgebouwen) in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen.

Er zijn zes mogelijke maatregelen opgesomd waarmee men kan voldoen aan deze nieuwe eis:

  • het installeren van een thermisch zonne-energiesysteem;
  • het installeren van een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem;
  • het gebouw verwarmen via een warmtepomp;
  • het gebouw verwarmen met biomassa;
  • het gebouw aansluiten op een stadsverwarmingsnet;
  • participeren in een project voor hernieuwbare energie. 

 

Voor bouwprojecten waarbij geen van de bovenvermelde systemen is toegepast of waarbij ze niet geïntegreerd zijn volgens de geldende kwaliteitsvoorwaarden, wordt het maximaal E-peil 10% aangescherpt.