Ontwerpparameters - Technieken

Elektriciteit uit zonlicht 

1 september 2017

Fotovoltaïsche zonnecellen zetten licht rechtstreeks om in elektriciteit. Door schakeling van zonnecellen in modules kan deze elektriciteit nuttig gebruikt worden.

Deze brochure geeft meer inzicht in de werking en de toepassing van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen. Ze wil ook een handleiding bieden voor wie denkt aan een eigen PV-systeem op zijn dak.

 

Hoe werkt een zonnecel? Wat is een PV-systeem? Wat zijn de voordelen van energieproductie met PV-systemen?