VEA & EPB-software

Materiaaldatabank epbd.be

4 september 2017

De EPB-productgegevens databank is een dienst die de Gewesten aan alle betrokkenen aanbieden om op een toegankelijke en synthetische wijze productgegevens aan te reiken in het kader van een EPB aangifte. De erkenning in de EPB-productgegevens databank is gebaseerd op een aantal procedures die een zo groot mogelijk betrouwbaarheid van de productgegevens verzekeren, zonder ingrijpende financiële inspanningen voor de aanvrager tot erkenning. Het gebruik van productgegevens uit de databank vermijdt dat de persoon die de EPB aangifte doet zich voor ieder individueel productgegeven tot de fabrikant of leverancier moet richten.
 

Nuttige links
Materiaaldatakbank epbd.be

Deze website bevat naast alle produktgegevens, alle informatie over de procedures in verband met de productgegevens databank in het kader van de EPB regelgeving.