EPB-regelgeving

VEA: Technische artikels

VEA • 4 september 2017

De installatie-eisen bij renovatie volgen uit de Europese Richtlijn EPBD – 2010/31/EU en zijn in Vlaanderen opgenomen in de energieprestatieregelgeving (= EPB-regelgeving). De eisen hebben betrekking op de energieprestatie van de installaties. Het doel is om het plaatsen van slecht presterende installaties te ontmoedigen en zo een besparing op energie en CO2-uitstoot te realiseren in het bestaande gebouwenpark.

Het VEA liet een aantal technische artikels uitwerken rond de installatie-eisen bij renovatie die sinds 1 januari 2015 van kracht zijn.

 

  • Installatie-eisen bij renovatie - Verwarming en sanitair warm water
  • Installatie-eisen bij renovatie - Koeling
  • Installatie-eisen bij renovatie - Ventilatie
  • Installatie-eisen bij renovatie - Verlichting

1. Installatie-eisen bij renovatie - Verwarming en sanitair warm water

We bekijken de eisen voor verwarming en sanitair warm water aan de hand van een voorbeeld waarbij een bestaande woning wordt verbouwd. Tijdens de werken wordt de bestaande verwarmingsinstallatie vernieuwd: de oude atmosferische gasgestookte ketel wordt vervangen. De bestaande radiatoren worden zo veel mogelijk behouden, maar waar nodig worden ze vervangen. De installatie-eisen voor verwarming zijn dus van toepassing.