Ontwerpparameters - Technieken

Zonneboilers, warm water met de zon

4 september 2017

We staan midden in en proces van verandering naar een meer duurzame energievoorziening. Tal van innovaties op het gebied van energie en toepassing van hernieuwbare energiebronnen creëren niet enkel economische activiteiten en werkgelegenheid, maar bouwen ook mee aan een gezond leefmilieu voor ons en de toekomstige generaties.

Maar hoe werkt een zonneboiler? Hoe vangt de collector de warmte op? Waarvoor gebruiken we deze warmte?

 

Lees hiervoor de brochure 'ZONNEBOILERS' van ODE Vlaanderen.

Documenten