Details en voorbeelden

Luchtdichte aansluiting tussen de betonnen vloerplaat en het pleisterwerk

6 september 2017

De eerste luchtdichte aansluiting die moet gebeuren zit tussen de betonnen vloerplaat en het pleisterwerk.

Dit kan op twee manieren :

 

  1. met  behulp van een damprem met constante µd-waarde, een overpleisterbare aansluitband en elastische luchtdichte lijm.              

Tip:

De overpleisterbare folie moet nog overpleisterd worden, daarom is het belangrijk om deze folie volvlaks (zie afbeelding 9) op de ondergrond te verlijmen om nadien barsten in het pleisterwerk te vermijden!

Om te komen tot een goede hechting tussen de folie en de betonnen ondergrond, dient de vloer droog, stof en vetvrij te zijn.

 

Trick: 

In geval van in situ gespoten PU is het erg belangrijk dat de damprem eveneens volvlaks op de ondergrond verlijmd wordt, zoniet zal het PU de folie aantrekken (beide zijn statisch geladen) met onderbrekingen in de isolatielaag en de luchtdichtheidslaag tot gevolg!   

  2. met een luchtdichte, elastische en waterdichte mortel in combinatie met een bijhorende vlieswapening in de hoek tussen de vloerplaat en de wand.   

Tip:

Indien de ondergrond bestaat uit cellenbeton moet deze voorzien worden van een primer om een goede hechting van de luchtdichte mortel te verzekeren!

 

Trick:     

Doordat het ook om een waterdichte mortel gaat kan hij over de vochtkering geplaatst worden zonder gevaar voor opstijgend grondvocht!

 

 

De oplossing met de damprem met constante μd in combinatie met de luchtdichte elastische lijm is in vele gevallen de goedkoopste oplossing.

 

De oplossing met de luchtdichte, elastische en waterdichte mortel  (afb. 2) heeft dan weer andere voordelen zoals daar zijn : 

 

  • veel minder gevoelig voor beschadigingen tijdens de bouwfase dan de oplossing met folie
  • de betonplaat hoeft niet droog te zijn om de mortel te plaatsen
  • geen problemen bij het aanbrengen van ter plaatse gespoten PU, folies worden namelijk vaak aangetrokken door het gespoten PU met holle ruimtes zonder isolatie (en dus koudebruggen) tot gevolg.
  • snelle verwerkbaarheid
  • door de zeer beperkte dikte van deze luchtdichte, elastische en waterdicht mortel (2mm totale dikte!) vermijdt men de koudebruggen die kunnen optreden bij alternatieve methodes waar gewerkt wordt met een dikke cementering om deze luchtdichte verbinding te realiseren.

 

Om de vloer-wand aansluiting continu te kunnen laten doorlopen langsheen het binnenspouwblad van de buitenwanden moet er enkel bij de aansluiting van de binnenmuren op dit rondom liggende binnenspouwblad even opgelet worden. 

Ofwel laat men onderaan voorlopig enkele stenen van de binnenmuur weg om later op eenvoudige wijze de luchtdichting continu te kunnen plaatsen langsheen het binnenspouwblad van de buitenwanden.

Een andere mogelijkheid bestaat erin om een stuk overpleisterbare wachtfolie mee in te metselen in de overgang tussen betonplaat en opgaand metselwerk (links en rechts ca. 5cm uitstekend) waarop dan later kan aangesloten worden met folie of dunne elastische mortel.

Trick:

Als deuropeningen in de binnenwanden kort bij de buitenmuren staan, dan moeten ook de dagkanten van deze deuropeningen uitgepleisterd worden, zoniet heeft men een belangrijk luchtlek doorheen deze ongepleisterde dagkanten!