EPB-regelgeving

Welke uitzonderingen binnen de EPB-regelgeving zijn mogelijk?

12 september 2017

Binnen de EPB-regelgeving zijn er algemene uitzonderingen en afwijkingen mogelijk.

VEA lijst deze algemene uitzonderingen en afwijkingen op in een overzicht.

 

Daarnaast zijn er voor landbouwgebouwen vrijstellingen en afwijkingen doorgevoerd en dit afhankelijk van het type landbouwgebouw.

 

Naast de algemene uitzonderingen en afwijkingen, is het mogelijk om een vrijstelling of afwijking aan te vragen voor bestaande en nieuwe gebouwen waarvoor het voldoen aan de EPB-eisen technische, functioneel of economisch niet haalbaar is.

 

Vrijstellingen of afwijkingen kunnen worden aangevraagd voor één of meerdere van de EPB-eisen; nooit voor een volledig eisenpakket, noch voor een volledige EPB-procedure.


Voor uitzonderingsaanvragen vanaf 1 maart 2017 bestaat er een rechtsgrond voor het toekennen van een afwijking op het E-peil. Een uitzondering op het E-peil wordt enkel in zeer uitzonderlijke situaties toegekend.

 

Een vrijstelling of afwijking van het minimumaandeel hernieuwbare energie is niet mogelijk.

 

Hoe een uitzondering kan aangevraagd worden, bespreken we in een volgend artikel.