EPB-regelgeving

Wat is een ingrijpende energetische renovatie (IER) en welke eisen zijn van toepassing?

12 september 2017

Voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2015 wordt een nieuwe ‘aard van de werken’ toegevoegd, de ‘ingrijpende energetische renovatie’. De ingrijpende energetische renovatie is enkel van toepassing voor woongebouwen, kantoor- en schoolgebouwen.

Wat is een ingrijpende energetische renovatie (IER)?

De ingrijpende energetische renovatie is een nieuwe categorie ‘aard van werken’ die er bijkomt naast de ‘aard van werken’ nieuwbouw (of gelijkwaardig), renovatie en functiewijziging met een BV groter dan 800 m³.

 

De ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een renovatie:

waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen

en minstens 75 % van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling (want hiervoor gelden nieuwbouweisen) betreft.

 

opmerkingen:

 • De eisen voor ingrijpende energetische renovaties zijn niet geldig voor de bestemmingen ‘andere specifieke bestemming’ en ‘industrie’. Bij renovaties gelden hier,  naast de reeds bestaande eisen, de nieuwe eisen van na-isolatie (hoofdstuk 1) en de installatie-eisen (hoofdstuk 2).
 • De eisen zijn niet geldig voor projecten met stedenbouwkundige vergunningen met een eenvoudige dossiersamenstelling.
 • De volgende scheidingsconstructies worden niet meegerekend in de 75%-regel:
 • muren die grenzen aan aanpalende onverwarmde ruimten,
 • vloeren op volle grond, vloeren boven de kelder,.

Dit zijn geen scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving.

Welke eisen zijn van toepassing?

Voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) van een wooneenheid met een omgevings vergunningsaanvraag of -melding vanaf 1 januari 2020 zijn de volgende eisen van toepassing:

 • Het E-peil is niet hoger dan E70
 • De nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde scheidingsconstructies moeten voldoen aan de Umax of Rmin waarden.
 • Minimale ventilatievoorzieningen in alle ruimten van  woon-, kantoor- of schooleenheden, analoog aan de eisen voor nieuwbouw.

Deze nieuwe eisen zijn van toepassing op wonen, kantoren en scholen.

 

Bekijk hier de EPB-eisentabel die overeenstemt met de periode waarbinnen de vergunningsaanvraag of melding is ingediend.

 

 

Wat indien de ingrijpende energetische renovatie gecombineerd wordt met een andere aard van werken?

Een combinatie met een renovatie (of uitbreiding kleiner dan 800 m³): de eisen voor de ingrijpende energetische renovatie zijn van toepassing.

 

 • Een combinatie met een functiewijziging: de eisen voor de ingrijpende energetische renovatie zijn van toepassing.
 • Een combinatie met een ontmanteling: de eisen voor ontmanteling zijn van toepassing.
 • Een combinatie met een uitbreiding groter dan 800 m³ ,indien het geheel slechts één wooneenheid bevat, zijn de eisen voor ingrijpende renovatie van toepassing.
 • Een combinatie met een andere type nieuwbouw, dan wordt het gebouw verder opgesplitst in meerdere EPB-eenheden. Er gelden dan verschillende eisenpakketten voor de verschillende aard van werken.
 • Indien het geheel meerdere wooneenheden bevat, dan wordt het gebouw verder opgesplitst in meerdere EPB-eenheden. Er gelden dan verschillende eisenpakketten voor de verschillende aard van werken.