EPB-regelgeving

Wie doet wat wanneer binnen de EPB-regelgeving?

12 september 2017

De verschillende personen die betrokken zijn bij het bouwproces hebben in het kader van de energieprestatieregelgeving elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden. De verschillende personen binnen dit verhaal zijn: de bouwheer, de architect, de EPB-verslaggever, de ventilatieverslaggever en de aannemer.

In de EPB-regelgeving spreken we van rechtstreeks verantwoordelijke en onrechtstreeks verantwoordelijke.

  • De rechtstreeks verantwoordelijke, de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever, kunnen rechtstreeks een boete ontvangen van VEA.
  • De onrechtstreeks verantwoordelijke, de architect, de ventilatieverslaggever en de aannemer, ontvangen geen rechtstreekse boete van VEA. De aangifteplichtige of de EPB-verslaggever kunnen hun boete wel verhalen op de onrechtstreeks verantwoordelijke.