EPB-regelgeving

Functie verslaggever is onverenigbaar met beroep van aannemer.

20 september 2017

Elke verslaggever moet zijn opdracht onafhankelijk, objectief en neutraal vervullen ten aanzien van de aangifteplichtige.

Tijdens het contact met de aangifteplichtige onthoudt hij zich ervan commerciële voorstellen te doen met betrekking tot energieleveringen aan het gebouw of met betrekking tot de te realiseren maatreglelen om te voldoen aan de EPB-eisen.

De functie van verslaggever is onverenigbaar met het beroep van aannemer of een functie bij een aannemer. Ieder mandaat, functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, in dienst van een aannemingsbedrijf wordt in hoofde van een verslaggever verboden. De verslaggever mag de als onverenigbaar aangemerkte handelingen ook niet rechtsreeks en evenmin onrechtstreeks of bij tussenpersoon uitvoeren.