EPB-regelgeving

De wettelijke taken van een ventilatieverslaggever binnen de EPB-regelgeving.

20 september 2017

Voor alle nieuwe en ingrijpende energetisch te renoveren wooneenheden is het voor stedenbouwkundige vergunningen of meldingen vanaf 1 januari 2016 verplicht om voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp te laten opmaken. Hiervoor moet de aangifteplichtige voor de start van de werken een ventilatieverslaggever aanstellen.

De ventilatieverslaggever moet er voor zorgen dat:

 

er een ventilatievoorontwerp wordt opgemaakt

en dat het wordt opgeladen in de databankt van de kwaliteitsorganisatie. Aan de hand van een checklijst van de kwaliteitsorganisatie kan er nagegaan worden of alle componenten vermeld zijn zodat de bouwkundige aspecten en het ventilatiesysteem zo veel als mogelijk op elkaar zijn afgestemd. In de databank van de kwaliteitsorganisatie krijgt het ventilatievoorontwerp van het project een code met 20 karakters.

 

er via het kwaliteitskader van alle prestaties van het ventilatiesysteem verslag wordt uitgebracht

Na invoer van alle gegevens, genereert de databank van de kwaliteitsorganisatie een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem. Dat prestatieverslag is een neerslag van alle prestaties van de afgewerkte ventilatie-installatie en kan berekeningen, observaties en metingen bevatten. Het wordt opgemaakt conform de STS-P 73-1 en haar informatieve bijlagen en conform met het STS-werkgroepdocument prestatieverslag. Ook aan het prestatieverslag van het project wordt in de databank van de kwaliteitsorganisatie een code toegekend die de EPB-verslaggever daarna noteert in de EPB-software 3G, voor weergave in de EPB-aangifte.

bron: dov VEA: Kwaliteitskader ventilatie-Toepassing in EPN