EPB-regelgeving

Wie kan erkend worden als ventilatieverslaggever?

20 september 2017

Het ventilatieverslag (VVO) en het ventilatieprestatieverslag (VPV) worden opgesteld door een erkend ventilatieverslaggever.

Wie kan erkend worden als ventilatieverslaggever?

Iedereen die bij het bouwproces betrokken is, kan erkend worden als ventilatieverslaggever. We denken dan onder andere aan:

 • de architect,
 • het studie- en adviesbureau,
 • de EPB-verslaggever,
 • de ventilatie-installateur,
 • de raamconstructeur,
 • de schrijnwerker,
 • degene die instaat voor de luchtdichtheidsmeting,
 • een fabrikant,
 • eventueel de bouwheer zelf, als die het de moeite waard vindt om voor een enkel project de erkenningsprocedure te doorlopen.

 

Opsplitsing in deeltaken

De ventilatieverslaggeving kan opgesplitst worden in meerdere deeltaken. Vandaar dat er meerdere erkenningen zijn:

 • CO (coördinator),
 • VVO (ventilatievoorontwerp) en VOS (ventilatieontwerpspecificaties),
 • RTO (regelbare toevoeropeningen),
 • DO (doorvoeropeningen),
 • RAO (regelbare afvoeropeningen),
 • MV (mechanische ventilatie).

 

Mogelijke nadelen van die optie zijn dat er eventueel een extra iemand op de werf moet komen en dat de verslaggeving duurder wordt. Uiteraard kan een enkel iemand al deze taken op zich nemen, bv. de EPB-verslaggever.

De deeltaken kunnen ook in pakketten worden gebundeld. In dat geval is er een coördinator die de taken toewijst en opvolgt. Zo kan bv. de EPB-verslaggever instaan voor de CO, VVO, VOS en DO, terwijl de raamconstructeur de RTO op zich neemt en de ventilatie-installateur de MV.

 

Als vergoeding voor de geleverde ondersteuning moet u als ventilatieverslaggever een bedrag betalen aan BCCA vzw.

 • Er is slechts een verslaggever: 75 euro + btw per EPB-eenheid.
 • Er zijn meerdere verslaggevers: 95 euro + btw, te betalen door de coördinator.
 • Voor grote dossiers met meerdere EPB-eenheden zijn aangepaste prijzen en een gefaseerde betaling mogelijk.

 

 

Hoe wordt u een erkend verslaggever?

 

De kwalificatie gebeurt per taak (zie voorgaande opsomming). Op een uitzondering na volstaat een online af te leggen theoretische toets. Die kost u 50 euro + btw per module of 174 euro + btw voor de zes modules, telkens met de mogelijkheid tot twee gratis herkansingen.

Alleen voor mechanische ventilatie (MV) wordt er ook nog een praktijktest opgelegd, die een uur in beslag neemt en die u moet afleggen bij BCCA vzw in Brussel. De kostprijs is 175 euro + btw.

 

De nodige documentatie en achtergrondkennis om u voor te bereiden op de toetsen, vindt u op www.ikventileerverstandig.be.

 

bron: pocket NAV: Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten.