Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van een passief gebouw?

26 september 2017

Momenteel zijn er verschillende termen om de nieuwe constructies aan te duiden: passiefhuis, lage energiewoning, zeer lage energiewoning, bioklimatische woning, ecologische woning…

Deze diversiteit heeft geleid tot verwarring en heeft ertoe geleid dat verschillende zaken met elkaar verward worden. Enkel het passiefhuis maakt het voorwerp uit van een precieze definitie. Om als “passief” te worden beschouwd, moet een gebouw aan bepaalde voorschriften voldoen:

 

Voor de woning:

• De energiebehoeften voor verwarming zijn kleiner dan of gelijk aan 15 kWh /m²/jaar.

• Het percentage van de luchtverversing (luchtdichtheid), gemeten aan een deltaP van 50 Pa - n50- waarde- moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 0.6 verversingen per uur, volgens de NBN EN 13829-norm.

• Het percentage van de oververhitting in het gebouw (meer dan 25 °C) moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 5 %.

 

Voor het kantoorgebouw:

• De netto energiebehoeften voor de verwarming zijn kleiner dan of gelijk aan 15 kWh/m²/jaar.

• De netto energiebehoeften voor de afkoeling zijn lager dan of gelijk aan 15 kWh/m²/jaar.

• Primaire energie moet lager zijn dan 90 – 2.5 × dichtheid.

• Het percentage van de luchtverversing (luchtdichtheid), gemeten aan een delta P van 50 Pa - n50- waarde- moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 0.6 verversingen per uur, volgens de NBN EN 13829-norm.

• Het aantal uren in het gebouw met temperaturen die hoger zijn dan 25 °C mag niet meer dan 5 % van de arbeidstijd in beslag nemen.