Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van een renovatie binnen EPB?

26 september 2017

Voor een aanvraag vanaf 1 maart 2017 zijn er binnen de EPB-regelgeving enkele wijzigingen aan de definities van de aard der werken. Deze aanpassingen werden ingevoerd om onduidelijkheden of grijze zones weg te werken. Voor bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 kan men nog maar kiezen uit 3 aard der werken: Nieuwbouw, Renovatie, Ingrijpende energetische renovatie.

Wanneer valt uw project onder de aard der werken RENOVATIE?

 

Alle renovatiewerken die:

  • niet vallen onder de categorie nieuwbouw

of

  • niet vallen onder een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³

 

belangrijk aandachtspunt:

Een wijziging van functie met een beschermd volume kleiner of gelijk aan 800 m³ valt zoals in het verleden nog steeds onder renovatie.