Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van BENOveren?

28 september 2017

Wie verstandig is, renoveert beter, hij BENOveert.
Dit is renoveren met een hogere ambities op het vlak van energieprestaties. En ook grondiger: goed gepland en met deskundig advies, zodat de verscheidene renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven.

De Vlaamse Overheid heeft in haar ‘langetermijndoelstelling 2050’ de ambitie vooropgesteld om elke woning in Vlaanderen tegen 2050 energiezuinig te maken.


Hiervoor kunnen 2 sporen worden gevolgd:

1. ofwel zorgt de verbouwer ervoor dat elk onderdeel van de bouwschil (dak, muren, ramen, vloeren) van zijn woning een welbepaalde U-waarde niet overschrijdt:

  • daken: Umax = 0,24 W/m².K
  • buitenmuren: Umax = 0,24 W/m².K
  • ramen (profielen en beglazing): Umax = 1,5 W/m².K en glas: Umax = 1,1 W/m²K
  • deuren en poorten: Umax = 2.0 W/m².K
  • vloeren: Umax = 0,24 W/m².K
  • én verwarmt hij met een energiezuinige installatie of laat hij zijn woning aansluiten op een efficiënt warmtenet.

2. ofwel heeft zijn woning na renovatie een globaal E-peil van maximaal E60 of een energiescore (EPC-kengetal) van 100 kWh/m².

Als communicatieve roepnaam koos de Vlaamse overheid voor de term BENOveren en het Ik BENOveer-label.

 

Documenten
doc. VEA: Ik BENOveer

28/09/2017 - PDF