Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van een ingrijpende energetische renovatie?

28 september 2017

Voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2015 wordt een nieuwe ‘aard van de werken’ toegevoegd, de ‘ingrijpende energetische renovatie’. De ingrijpende energetische renovatie is enkel van toepassing voor woongebouwen, kantoor- en schoolgebouwen.

Wat is een ingrijpende energetische renovatie (IER)?

 

De ingrijpende energetische renovatie is een nieuwe categorie ‘aard van werken’ die er bijkomt naast de ‘aard van werken’ nieuwbouw (of gelijkwaardig), renovatie en functiewijziging met een BV groter dan 800 m³.

De ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een renovatie:

  • waarbij de opwekkers (voor verwarming of koeling) van de technische installatie om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen.
  • en minstens 75 % van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd (voor zover het geen ontmanteling betreft want hiervoor gelden nieuwbouweisen).

 

opmerkingen:

  • De eisen voor ingrijpende energetische renovaties zijn niet geldig voor de bestemmingen ‘industrie’ en landbouw. Bij renovaties gelden hier, naast de reeds bestaande eisen, de nieuwe eisen van na-isolatie (hoofdstuk 1) en de installatie-eisen.
  • De eisen zijn niet geldig voor projecten met stedenbouwkundige vergunningen met een eenvoudige dossiersamenstelling.
  • Het verplaatsen van een opwekker wordt niet beschouwd als het vervangen of vernieuwen van een opwekker. LET OP: Het verplaatsen van een installatie bij een aard der werken renovatie wordt wel gelijkgesteld aan het vervangen of vernieuwe van een installatie. De verplaatste opwekker van de technische installatie bij een renovatie project moet om deze reden wel voldoen aan de installatie eisen.
  • De volgende scheidingsconstructies worden niet meegerekend in de 75%-regel:
  • muren die grenzen aan aanpalende onverwarmde ruimten,
  • vloeren op volle grond, vloeren boven de kelder,..

 

Dit zijn geen scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving.