Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatieprestatieverslag wettelijk verplicht.

BCCA • 29 september 2017

Voor alle nieuwe en ingrijpende energetisch te renoveren residentiƫle projecten met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2016 is naast een ventilatievoorontwerp ook een ventilatieprestatieverslag verplicht om een EPB-aangifte geldig te kunnen opmaken.

Prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem rapporteren

 

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld door één of meerdere erkende ventilatieverslaggevers. Dit verslag kan worden vergeleken met de eisen die gesteld werden aan de ventilatie-installatie in het lastenboek.

 

De EPB-verslaggever heeft dit ventilatieprestatieverslag nodig om de  EPB-aangifte op te maken. Zoals gecommuniceerd door het VEA werd er tijdelijk een overgangsmaatregel voorzien, maar EPB-aangiftes die worden ingediend vanaf 1 juli 2017 moeten gebaseerd zijn op een ventilatieprestatieverslag (VPV).

 

Om het ventilatieprestatieverslag op te stellen heeft BCCA vzw een webapplicatie ontwikkeld. Hiervoor opent een coördinator een dossier in de applicatie. Een coördinator voor het ventilatieprestatieverslag kan u hier terugvinden.

 

In het prestatieverslag worden dan alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem gerapporteerd. Dit wil zeggen dat er betrouwbare informatie wordt verzameld over alle deelaspecten die nodig zijn voor de EPB-aangifte:

 

  • Regelbare toevoeropeningen (RTO)
  • Doorstroomopeningen (DO)
  • Regelbare afvoeropeningen (RAO)
  • Mechanische ventilatie (MV)

 

Afhankelijk van welk ventilatiesysteem er werd voorzien, zullen minstens twee en maximaal vier van deze deelaspecten moeten worden gerapporteerd. Elk van deze deelaspecten kan worden gerapporteerd door een andere erkende verslaggever. De coördinator van het dossier verzorgt de communicatie tussen deze partijen en verzamelt de verschillende deelverslagen.

 

De verslaggever ‘Regelbare toevoeropeningen’ is verantwoordelijk voor de rapportering van de geïnstalleerde RTO’s, o.a. hun type en capaciteit, de verslaggever ‘Doorstroomopeningen’ over type en capaciteit van de aanwezig doorstroomopeningen (DO) en de verslaggever ‘Regelbare afvoeropeningen’ over type en capaciteit van de geïnstalleerde RAO’s. De verslaggever ‘Mechanische ventilatie’ is verantwoordelijk voor het opmeten en rapporteren van de mechanische debieten en indien gevraagd door de opdrachtgever het opgenomen vermogen van de ventilator(en). Daarnaast brengt hij ook verslag uit over de prestaties van de geïnstalleerde ventilatie-unit, zoals de by-pass, de vraagsturing, …

De te rapporteren prestaties zijn vastgelegd in de STS-P 73-1 en de EPB-regelgeving.