Helpdesk & FAQ

Beschermd volume

Mag een kelder als “binnen het beschermd volume” gerekend worden, als de keldervloer zich op grote diepte onder het maaiveld bevindt (vorstvrije grond)?


Stel: een woningproject dat volledig onderkelderd is. De wanden van de kelderwanden worden geïsoleerd, maar de vloer van de kelder niet. De vloer tussen gelijkvloers en kelder zal eveneens geïsoleerd worden.

Mag deze kelder dan als “binnen het beschermd volume” gerekend worden, gezien de keldervloer zich op ruime diepte onder het maaiveld bevind (vorstvrije grond)?

Of dient hiervoor de keldervloer ook geïsoleerd te zijn?

 

Antwoord:

De keuze is vrij, zolang de schildelen van de kelder voldoende geïsoleerd worden.

De kelder bevindt zich in principe binnen het beschermd volume als:

de vloer gelijkvloers naar kelder weinig of niet geïsoleerd is. De kelder wordt automatisch mee opgenomen in het BV en de keldervloer moet ook voldoen aan de EPB-eisen. U kan de keldervloer ook altijd gedetailleerd invoeren en controleren of deze dan voldoet.

De kelder bevindt zich in principe buiten het beschermd volume als:

de vloer tussen gelijkvloers en kelder een U-waarde behaalt van 0,24 W/m²K.

 

 

arch. Saskia Gabriël - adviseur energieconsulentenproject


23 januari 2018 

faq